Valmennuslinjan kuvaus

Valmennuslinjan kuvaus

Polku:

Tavoite: Valmennuksen organisointi, harjoittelun painopisteet ja määrät yhtenäistetään koko seurassa lajiliiton valmennuslinjausten mukaisiksi.
Suomen Palloliiton valmennuslinja palloliitto.fi/palloliiton-valmennuslinja

Yleistä:
Valmennuslinja selkeyttää valmennustyötä tekevien toimintaa, ja antaa jokaiselle pelaajille mahdollisuuden kehittyä kohti omaa huippuaan. Valmennuslinja ohjaa valmentajien toimintaa ja ottaa harjoittelussa huomioon eri ikäluokkien herkkyyskaudet. Valmennnuslinja mahdollistaa pelaajakehityksen ja seurassa noudatettavien toimintatapojen, harjoittelun ja pelaamisen yhtenäistämisen ja kehittämisen. Valmennuslinja mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden ja johdonmukaisen tekemisen. Seuran valmennuslinja kuvaa miten valmennus on seuran sisällä järjestetty.

Valmennuslinjan toteutukseen ja seurantaan käytetään kaikissa joukkueissa CoachTools ohjelmistoa.

Valmennuslinjaa päivitetään tarvittaessa.

Sivun sisältö