Valmennuksen roolit

Valmennuksen roolit

Valmennuspäällikkö

 • vastaa seuran valmennuksen linjauksesta ja sen seurannasta
 • toimii valmentajien esimiehenä
 • neuvottelee valmentajasopimukset
 • valmentajasopimukset allekirjoittaa seuran nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö
 • on mukana ikäluokkien toiminnassa suunnittelemassa, organisoimassa ja toteuttamassa laadukasta valmennusta yhdessä muiden valmentajien kanssa
 • suunnittelee ja organisoi joukkueiden pelitoiminnan yhdessä vastuuvalmentajien kanssa
 • suunnittelee ja toteuttaa seuran valmentajien sisäisen ja ulkoisen koulutuksen
 • seuraa, ohjaa, auttaa ja tukee seuran valmentajia harjoitusten suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa
 • toimii yhteyshenkilönä Palloliittoon, Piiriin sekä alue-, piiri- ja maajoukkuevalmentajiin
 • koordinoi erityisvalmennuksen harjoittelua yhteistyössä ko. ryhmien valmentajien kanssa
 • järjestää ja organisoi seuran leiritapahtumat yhdessä muiden toimijoiden kanssa
 • koordinoi seuran testitapahtumia yhdessä valmentajien kanssa
 • jakaa ja suunnittelee seuran harjoitusvuorot yhteistyössä seuran muiden toimihenkilöiden kanssa
 • suunnittelee ja toteuttaa erilaisia pelaajakoulutustapahtumia
 • osallistuu ikäluokkien vanhempainkokouksiin
 • osallistuu kutsuttaessa seuran hallituksen kokouksiin
 • tekee tiivistä yhteistyötä Mikkelin alueen muiden jalkapalloseurojen valmennuspäälliköiden ja valmentajien kanssa sekä SPL henkilöstön kanssa
 • koordinoi ja päättää pelaajan harjoittelusta ja määristä sekä pelaamisesta eri ikäluokissa

Päävalmentaja

 • organisoi seuran Edustusjoukkueen, Akatemian ja B-nuorten harjoittelun
 • vastaa näiden joukkueiden välisestä yhteistyöstä ja pelaajaliikenteestä
 • vastaa seuran valmennuksen linjauksesta ja sen seurannasta
 • koordinoi seuran testitapahtumia yhdessä valmentajien kanssa
 • jakaa ja suunnittelee seuran harjoitusvuorot yhteistyössä seuran muiden toimihenkilöiden kanssa
 • osallistuu kutsuttaessa seuran hallituksen kokouksiin
 • tekee tiivistä yhteistyötä Mikkelin alueen muiden jalkapalloseurojen kanssa
 • osallistuu seuran valmentajien sisäisen ja ulkoisen koulutuksen suunnitteluun sekä toteutukseen

Vastuuvalmentaja

Vastuuvalmentajan tulee yhteistyössä seuran kanssa kehittää itseään valmentajana / ohjaajana / kasvattajana. Hän vastaa seuran arvojen, periaatteiden ja toimintasuunnitelmien toteuttamisesta omassa joukkueessaan. Vastuuvalmentajan tulee olla kaikissa toimissaan esimerkillinen ja toimia seuran arvojen sekä periaatteiden mukaisesti.

Vastuualueet ja tehtävät

 • toteuttaa valmennustoiminnassaan seuran valmennuslinjaa ja ohjeistuksia
 • noudattaa valmennustoiminnassaan seuran valmennuslinjaa ja seuran päätoimisten ammattivalmentajien ohjeistuksia
 • toimii yhteistyössä joukkueen valmennustiimiin kuuluvien muiden valmentajien kanssa
 • kauden harjoitusohjelman suunnittelu ja periaatteiden laadinta
 • laaditun harjoitusohjelman toteuttaminen käytännössä
 • yksittäisten harjoituskertojen suunnittelu
 • joukkueen nimeäminen, peluuttaminen ja pelitaktiikan suunnittelu otteluihin
 • otteluiden ja harjoitusten ohjaaminen
 • kauden toimintasuunnitelman laadinta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa
 • huolehtii, että jokaiselle pelaajalle tulee seuran linjan mukainen määrä pelitapahtumia per kausi
 • osallistuu valmentajille tarkoitettuihin tilaisuuksiin ja koulutuksiin
 • osallistuu joukkueen vanhempain palavereihin

Valmentaja

• Toimii joukkueen valmennusryhmässä yhdessä vastuuvalmentajan ja muiden valmentajien kanssa
• Otteluiden ja harjoitusten ohjaaminen muiden valmentajien kanssa
• Noudattaa valmennustoiminnassaan seuran valmennuslinjaa
• Osallistuu valmentajille tarkoitettuihin tilaisuuksiin
• Kehittää itseään valmentajana ja kasvattajana

Sivun sisältö