Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma

 • Viestintäsuunnitelmassa määritellään Mikkelin Pallo-Kissojen sisäisen ja ulkoisen viestinnän periatteet sekä määritellään viestinnän painopisteet kohderyhmittäin

Viestinnän arvot ja strategia

Olemme perinteinen mikkeliläinen jalkapalloseura, joka on perustettu vuonna 1946. Toimintamme ydinarvoja ovat paikallisuus, yhteisöllisyys ja rakkaus jalkapalloon. Seuran kaiken viestinnän tulee tukea näitä arvoja.

Seuran viestinnän tulee olla yhtenäistä ja viestintäsuunnitelman mukaista. Kaikki seuratoiminta, myös viestintä, on yhdistyslain mukaista toimintaa josta vastaa hallitus ja seuran puheenjohtaja.

Kaikessa viestinnässä tulee noudattaa seuran graafista ohjeistusta.

Paikallisuus

Viestinnässä lähdetään aina paikallisuuden kautta. Olemme näkyvä ja kuuluva toimija Mikkelin alueella ja otamme huomioon paikalliset sidosryhmät.

Yhteisöllisyys

Tuomme viestinnässä esiin seuratoimijat, yksittäiset joukkueet, seuran historian sekä yhteisöllemme tärkeät sidosryhmät.

Rakkaus jalkapalloon

Olemme jalkapalloseura. Seuramme kaikkien joukkueiden peli- ja harjoitustapahtumien tulee olla viestinnän keskiössä.

Logo ja värit

Mikkelin Pallo-Kissojen logo on tyylitelty jalkapallo jossa elementtinä on kirjaimet PK ja perustamisvuosi 1946. Seuran värit ovat punainen ja valkoinen. Ohjeet logon käyttöön ja ladattava materiaali löytyy materiaalipankista >> Logo ja graafinen ohjeistus

Seuran nimi

Seuran nimi on Mikkelin Pallo-Kissat. Lyhennettä MiPK voidaan käyttää tilanteissa kun koko nimen käyttö on hankalaa tai mahdotonta. Muita nimiä tai lyhenteitä ei käytetä. Poikkeuksena ainoastaan historiaan viittaavat dokumentit, joissa voidaan käyttää seuran vanhoja nimiä ja lyhenteitä kunhan ajankohta tulee dokumentissa selkeästi esille.

Seuran nimi on kirjoitettava aina samalla tavalla.

Mikkelin Pallo-Kissat tai MiPK ja näiden taivutusmuodot.

Historia

Mikkelin Pallo-Kissat perustettiin Mikkelissä sijaitsevalla Naisvuoritalolla 13. lokakuuta 1946. Seura pelasi aluksi Maakunta- ja Suomensarjoissa ja nousi Mestaruussarjaan vuonna 1961. Ensimmäisenä SM-kautenaan MiPK sijoittui neljänneksi, mutta putosi kahden vuoden kuluttua takaisin Suomensarjaan. Seuran muut SM-kaudet olivat 1971, 1974–1979 ja 1981. Vuonna 1977 MiPK voitti Työväen urheiluliiton mestaruuden.

Vuosina 1955–1970 Mikkelin Pallo-Kissojen lajivalikoimaan kuului myös jääkiekko, joka siirrettiin yhdessä Mikkelin Palloilijoiden jääkiekkojaoksen kanssa vastaperustettuun jääkiekon erikoisseuraan Mikkelin Jukureihin.

1980-luvun alussa MiPK ajautui taloudellisiin vaikeuksiin ja sen viimeiseksi sarjakaudeksi jäi 1983, jolloin seura pelasi II divisioonassa. MiPK:n toiminnan jatkajaksi perustettiin vuonna 1984 Mikkelin Kissat. Seuraa ei kuitenkaan milloinkaan asetettu konkurssiin ja vuonna 1997 Suomen Palloliitto hyväksyi Mikkelin Pallo-Kissat jälleen jäsenekseen. Vuonna 2001 seura pelasi yhden kauden maan kuudenneksi korkeimmalla sarjatasolla Vitosessa. Toimintaa on 1990- ja 2000-luvuilla ollut myös ikämiehissä sekä piirikunnallisella tasolla futsalissa. Mikkelin Kissojen edustusjoukkue on käyttänyt vuodesta 2016 nimeä MiPK. MiKi alkoi käyttää kyseistä nimeä MiPKin 70-vuotisjuhlien kunniaksi.

Viestinnän tavoitteet

Seuran viestinnän tulee tukea seuran strategiavalintoja >>.

 • Arvostettu rooli Etelä-Savossa
 • Osaava seurajohto
 • Käyttäjäystävälliset digitaaliset palvelut
 • Analytiikka ja tutkimustieto päätöksenteon tukena
 • Kissaperhettä vahvistava viestintä
 • Kissaperheen erilaisten ja eri-ikäisten toimijoiden välinen yhteistyö
 • Seurayhteistyö
 • Sidosryhmäyhteistyö ja vaikuttaminen
 • Seuratoimijoiden rekrytoinnit
 • Kasvava pelaajamäärä ja mukana pitäminen
 • Laadukas pelaajakehitys ja valmennuslinja
 • Valmentajien koulutus ja osaaminen
 • Kilpailutoiminnan järjestäminen

Viestinnän vastuut ja resurssit

Seuran viestinnästä vastaa seuran hallitus tai hallituksen määräämä henkilö(t). Yksittäisille toimijoille voidaan myöntää eri kanaviin ylläpito ja käyttöoikeuksia.

Esimerkki: juniorijoukkueen toimijalle voidaan myöntää oikeudet lisätä oman joukkueensa päivityksiä seuran verkkosivuille ja sosiaalisen median kanaviin.

Viestinnän kanavat

Seuran viestinnän peruskanavat ovat www-sivut, sähköposti, sosiaalisen median kanavat ja seuratapaamiset.

Seuran joukkueilla ei ole omia sosiaalisen median kanavia.

Sisäinen viestintä

Seuran toimihenkilöt käyttävät mipk.fi tunnuksilla Microsoft 365 järjestelmää. WhatsApp ketjuja ei käytetä seuran sisäisistä asioista tiedottamiseen.

Microsoft 365 ohjeet >>

 

Sisäisen viestinnän kanavat

 • CoachTools valmennustyökalu
 • Sähköposti
 • Toimintakäsikirja
 • Jäsenkirjeet
 • Seuratapaamiset
 • Seurakyselyt

Seuran eri tilaisuuksissa ja tapaamisissa tarjotaan henkilökohtainen mahdollisuus yhteydenpitoon seuran ja sen joukkueiden kesken. Eri toimihenkilöille järjestetään erilaisia tapaamisia, esimerkiksi hallituksen, joukkueenjohtajien ja valmentajien tapaamisia.

Kaikista seuran sisäisistä tapaamisista tehdään muistio joka talletetaan Office 365 järjestelmään (TEAMS – ONEDRIVE\Mikkelin Kissat R.y\Johtoryhmä – Hallitus ja toimihenkilöt – Hallitus ja toimihenkilöt\2 Tilaisuudet – muistiot – esitykset) Muistion nimessä päivämäärä ja aihe.

Muistioon kirjataan

 • Tapaamisen aihe:
 • Aika:
 • Paikka:
 • Paikallaolijat:
 • Muistion kirjoittaja:
 • Mitä tapaamisessa sovitaan:
 • Konkreettiset toimenpiteet:
 • Toimenpiteiden aikataulu:

Ulkoinen viestintä

Sosiaalisen median aihetunnisteet ja merkinnät

Sosiaalisen median kaikissa julkaisuissa käytetään aihetunnisteita:
#kaikkienkissat #mikkeli #jalkapalloperhe #liikkuvamikkeli

Muita aihetunnisteita ja merkintöjä voi käyttää julkaisun aiheen mukaan, esim:
#kakkonen #saimaastadiumi @saimaastadiumi

Kriisiviestintä

Kriisitilanteissa kaikesta viestinnästä vastaa seuran puheenjohtaja yhdessä seuran muusta viestinnästä vastaavan henkilön kanssa. Kriisitilanteen asteen määrittelee seuran puheenjohtaja yhdessä hallituksen kanssa.

Kriisitilanne voi olla esimerkiksi:

 • vakava, ihmishenkeä uhkaava loukkaantuminen tai sairastapaus
 • kuolemantapaus
 • alaikäiseen kohdistunut väkivallanteko
 • joukkueeseen tai yksittäiseen pelaajaan kohdistunut uhka

Kriistilanteita pyritään välttämään noudattamalla seuran turvallisuusohjetta >>.

Kriisitilanteen kohdatessa joukkueen edustajien on tiedotettava asiasta seuran johtoa ja ohjattava yhteydenotot seurajohtoon. Joukkueiden ei tule itse kommentoida asiaa kriisitilanteissa.
Seurajohto tiedottaa kriisitilanteesta mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen.

Kriistilanteen tiedotteessa kerrotaan

 • mitä on tapahtunut
 • milloin asiasta tiedotetaan lisää
 • mistä saa mahdollisia lisätietoja
 • tiedote julkaistaan yhtäaikaisesti seuran verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa
 • kriisitilanteesta riippuen, tiedote välitetään myös paikallisille medioille (Länsi-Savo, Yle Mikkeli

Mikäli asiasta järjestetään erillinen tiedotustilaisuus, tilaisuuteen mennessä selvitetään kaikki informoitavat tahot, esim. viranomaistahot.

Viestinnän pääkanavat kohderyhmittäin

Pelaajat

CoachTools

Jäsenet

Jäsenkirjeet, sähköposti

Vanhemmat

CoachTools, sähköposti

Kannattajat

Verkkosivut ja sosiaalinen media

Yhteistyökumppanit

Verkkosivut ja sosiaalinen media

Muut sidosryhmät

Sidosryhmät: Suomen Palloliitto, Palloliiton Itäinen alue sekä Mikkelin kaupunki.

Kanavat: Sähköposti, tapaamiset, verkkosivut ja sosiaalinen media

Media

Mediat: paikalliset mediat Länsi-Savo, Yle Mikkeli, alueen mediat, valtakunnalliset mediat

Kanavat: Sähköposti, tapaamiset, verkkosivut ja sosiaalinen media

Seuran toimihenkilöt

Sähköposti, tapaamiset, CoachTools

Viestinnän tavoitteet

Seuran viestinnän tavoitteena on ensisijaisesti yhteisöllisyyden kasvattaminen ja seuran toiminnan laadusta tiedottaminen. Viestinnällä pyritään tekemään seura houkuttelevaksi ja mielenkiintoiseksi pelaajille, vanhemmille, yhteistyökumppaneille ja kannattajille.

Viestinnällä tavoitellaan laajaa kohdeyleisöä ja pyritään korostamaan laadukasta toimintaa kaikilla seuratoiminnan osa-alueilla.

Viestinnän mittarit

Viestintää seurataan ja kehitetään konkreettisten mitattavien arvojen mukaan.

 • Verkkosivujen näyttökertojen määrä
 • Facebook julkaisujen kattavuus
 • Instagram julkaisujen kattavuus
 • Osallistumisaktiivisuus seuran tapahtumiin
 • Seurakyselyihin osallistuminen
 • Näkyvyys muissa medioissa

Viestinnän ohjeistuksia

Seuran sisäinen ja ulkoinen viestintä seuraa toiminnan vuosikelloa.

MiPK logo 1946
MiPK logo 1946
MiPK logo 2020 valkoinen
MiPK logo 2020
Sivun sisältö