Talousohje

Talousohje

Polku:

1 Talousohjeen tarkoitus

Tällä talousohjeella luodaan pelisäännöt seuran ja joukkueiden taloudenhoidolle, varainhankinnalle sekä hallitukselle. Kaikki muutokset tähän talousohjeeseen hyväksyy hallitus. Mikäli tätä ohjetta laiminlyödään päättää seuran johtokunta mahdollisista sanktioista ja vastuiden tarkentamisesta seuran sisällä.

2 Seuran talous

Hallitus huolehtii ja vastaa kirjanpidon sekä varainhoidon asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti kirjanpitäjä huolehtii ja vastaa siitä, että seuran kirjanpito on lakien ja asetusten mukainen sekä varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Seuran kirjanpitäjänä toimii Mia Laiho (Etelä-Savon Laskenta ja Konsultointi Ky).

Seuralla on yksi pankkitili Osuuspankissa. Käytössä on Procounter-taloushallinto-ohjelmisto, jonne on jokaiselle joukkueelle tehty omat kustannuspaikat kirjanpitoon. Joukkueiden kulut kirjataan heidän kustannuspaikallensa ja seuran yleiset kulut hallinnolle.

Ensisijaisesti kaikki seuran laskut lähetetään verkkolaskuina. Verkkolaskujen käsittely on sekä lähettäjälle että vastaanottajalle nopeampaa, luotettavampaa ja edullisempaa kuin paperilaskujen käsittely.

Verkkolaskuosoitteet:

Operaattori
OpusCapita Solutions Oy
(E204503)
Verkkolaskuosoite
003705924958
OVT-tunnus
003705924958

Mikäli ei voi lähettää verkkolaskuja, niin paperiset laskut tulee lähettää ostolaskujen skannauspalveluun osoitteeseen:

Mikkelin Kissat Ry (OpusCapita skannauspalvelu)
PL 22753
00062 LASKUTUS

Joukkueiden tulee aina pyytää laskulle viitteeksi joukkue ja tilaajan nimi, jotta se pystytään kohdistamaan oikealle kustannuspaikalle. Menot hyväksyvät seuran puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja. Kirjanpitäjä huolehtii maksujen suorittamisesta. Puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus.

Seuran budjetti hyväksytään vuosikokouksessa. Hallituksen tehtävänä on huolehtia, että seuran talousarvio on ajantasainen ja sen toteutumista seurataan. Hallituksen pöytäkirjaan merkitään kaikki olennaiset poikkeamat talousarvioon. Hallitus hyväksyy toimintakertomuksen sekä käsittelee ja allekirjoittaa tilinpäätöksen. Lainan ottamisesta ja henkilöstön palkkaamisesta päättää aina seuran hallitus.

2.2 Seuran varainhankinta

2.2.1 Jäsen- ja kausimaksut

  • Ensimmäinen kokeilukuukausi on ilmainen.
  • Kokeilukuukauden jälkeen ilmoittaudutaan joukkueeseen jolloin alkaa myös kuukausimaksut
  • Maksut määritellään kausittain ja ne löytyvät toimintakäsikirjan kohdasta Maksut >>

2.2.2 Yhteistyösopimukset

Seura voi solmia yhteistyösopimuksia eri yritysten ja yhteisöjen kanssa. Seuran solmima yhteistyösopimus velvoittaa kaikkia joukkueita. Seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja allekirjoittaa yhteistyösopimukset.

2.2.3 Avustukset

Seura hakee avustuksia eri tahoilta toimintansa rahoittamiseksi. Avustusten hakemisesta vastaa hallitus yhdessä joukkueiden kanssa.

2.2.4 Talkoot

Seuran jäsenet sitoutuvat seuran osoittamaan talkootoimintaan varainhankinnan lisäämiseksi. Talkoiden ja yhdessä järjestettyjen tapahtumien tuotto jakaantuu joukkueiden ja seuran kesken. Talkootyön on oltava niin sanottua jokamiehen työtä. Tällainen työ on helppoa, eikä sen tekeminen vaadi erityistä ammattitaitoa. Seura tai joukkue hankkii työn tai osallistuu sen tekemiseen muutoin.

2.2.5 Muu varainhankinta

Turnausten osallistumismaksut ja päivämäärät päättää hallitus osana toimintasuunnitelmaa joukkueiden kanssa. Seura laskuttaa turnausmaksut osallistuvilta joukkueilta ennen turnausta. Seura maksaa turnausajan tuomarit, kenttäkulut ja toimittaa turnauksen palkinnot. Seura pyörittää kahvioita ottelu- ja turnaustapahtumissa yhdessä joukkueiden kanssa.

3 Joukkueiden talous ja kirjanpito

Joukkueen kustannuspaikalla olevat varat ovat seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä toiminnan rahoittamiseksi. Joukkue ei saa avata omia pankkitilejä. Joukkueen taloutta hoitaa joukkueenjohtaja. Joukkueen yhteisiä varoja voidaan käyttää vain tapahtumiin, joihin kaikille pelaajille on annettu mahdollisuus osallistua tai hankintoihin, joista kaikki pelaajat hyötyvät.
Kaikki joukkueen varat tulee säilyttää joukkueen tilillä, mahdolliset käteiskassat tulee tilittää viipymättä. Joukkueen varoja ei saa kierrättää kenenkään henkilökohtaisien tilien kautta eikä varoja saa säilyttää käteisenä.
Jokaisen joukkueen tulee tehdä hyvissä ajoin ennen kauden alkua budjetti, jossa on arvioitu tulevan kauden menot ja tulot. Budjetti tulee tehdä seuran tilikartan mukaisesti.
Joukkueen kirjanpidosta tulee selvitä toimintakauden rahaliikenne ja sen tulee antaa todellinen kuva joukkueen taloustilanteesta. Joukkueenjohtaja voi vaatia ikäluokan kirjanpidon nähtäväksi myös kesken tilikauden.

3.1 Joukkueen varainhankinta

Joukkueen tulee pyytää lupa jokaiseen varainhankinta- tai talkooprojektiinsa hyvissä ajoin etukäteen hallitukselta. Varainhankinnalla saatuja varoja ei saa yksilöidä joukkueen sisällä vaan ne on käytettävä yleisesti koko joukkueen hyväksi.
Kirjanpitäjä hoitaa varainhankintaan liittyvät laskutukset ja ohjaa maksut suoraan joukkueen käytössä olevalle kustannuspaikalle.
Varainhankinnan tulee olla tuloverolain 23 §:n mukaista yleishyödyllistä varainhankintaa.

4 Toimihenkilöiden korvaukset

Seura maksaa joukkueiden toimihenkilöille kulu- ja matkakorvaukset tehdyn sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen teon yhteydessä on paikalla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

5 Toiminnan kulut

Kaikki kaupungin liikuntapaikkavuorot varataan keskitetysti seuran toimesta. Tällöin kaupunki laskuttaa seuraa. Harjoituskauden vakio ulkokenttävuorojen kustannukset katetaan seuramaksuilla eikä niitä laskuteta ikäluokilta erikseen sovittavia turnauksia lukuun ottamatta. Palloliiton sarjoihin ilmoittautumiset tehdään seuran kautta.
Mikäli pelaaja osallistuu piirijoukkueen viimeistelyleirille, aluejoukkuetoimintaan tai maajoukkueen tapahtumiin, seura maksaa piirin/maajoukkueen mahdollisesti laskuttamat kustannukset.

6 Pelioikeus

Pelaajalla on seuran pelioikeus, kun hänellä on voimassa oleva pelipassi ja Palloliiton edellyttämä vakuutusturva. Myös kuluvan vuoden jäsen- ja kausimaksu tulee olla maksettu. Joukkea vastaa siitä, että kaikki pelaajat, jotka pelaavat tai harjoittelevat ovat edustuskelpoisia. Mahdolliset sakot ja sanktiot edustuskelvottoman pelaaja peluuttamisesta maksaa joukkuen.

Sivun sisältö